Make your own free website on Tripod.com

ho'nge' kAmyAb

Girija Kumar Mathurho'nge' kAm yAb, ho'nge' kAm yAb
hum ho'nge' kAm yAb Ek din
ho' ho'man me' hai vishwAs
pUrA hai vishwAs
hum ho'nge' kAm yAb Ek din ||

ho'ge' shAnti chAro'm Or
ho'gee shAnti chAro'm Or
ho'gee shAnti chAro'm Or Ek din ||
ho' ho'man me' hai vishwAs
pUrA hai vishwAs
ho'gee shAnti chAro'm Or Ek din ||

hum chale'nge' sAth-sAth
DAl hAtho'm me' hAth
hum chale'nge' sAth-sAth Ek din ||
ho' ho'man me' hai vishwAs
pUrA hai vishwAs
hum chale'nge' sAth-sAth Ek din ||

nahe' Dar kisee kaa Aj
nahee bhay kisee kaa Aj
nahe' Dar kisee kaa Aj kE din ||
ho' ho'man me' hai vishwAs
pUrA hai vishwAs
nahe' Dar kisee kaa Aj kE din ||